Rosenfeber!

Drabbad av rosenfeber!

När försommarvärmen kommer, då är varje ny rosenknopp magnetisk. Man bara måste gå och titta, se hur den vecklas ut, sticka näsan i den och bara snusa! Då har man drabbats av rosenfeber och kan bara konstatera att åkomman är ytterst svårbemästrad och förmodligen kronisk. Här på Florinska Rosengårdens egna Bohuslänska innergård ligger doften tät, och längs väggarna klättrar både honungsrosor och andra välmående klängrosor i rosa, rött, gult och vitt. I rabatterna prunkar det av gammaldags buskrosor, tehybrider och floribundarosor, av alla de sorter.

Här finns mer än 400 rosor att beskåda, fördelade på drygt 110 olika sorter. Ytorna krymper för varje år där det ännu inte finns rosor att beskåda. Så snart tjälen går ur marken planteras de första nyförvärven varje vår.

Våra egna små knep!
Det finns de som planterar rosorna djupt med okuleringsstället 10 cm under jord. Men vi låter okuleringsstället hamna strax under jordytan, grenverket utvecklar sig bättre då.

Och vildskott har vi inte haft problem med ännu. Däremot täcker vi vissa känsliga sorter med säckväv eller bark den första tiden. Först på hösten skall man vara noga med att fylla på mera jord så att okuleringsstället hamnar 10 cm under jord. Annars kan det bli frostskador på plantan. Gödsling gör vi två gånger per säsong, en gång i Juni och en i Juli, med vanlig näringslösning (flytande blåkorn) som doseras enligt rekommendationen på flaskan.

Skulle ohyra som bladlöss hitta fram till rosplantorna så änvänder vi växtgiftet Pyrsol för att få bort dem. Och när svartfläcksjuka och mjöldagg far fram skall man inte behöva var allt för orolig, sådant händer vissa år med olika sorters rosor. Men många gånger så repar det sig till nästa säsong och plantan kan vara helt frisk.

Du är välkommen att besöka vår handelsträdgård i hålta så bjuder vi på en oförglömlig guidning i vår Bohuslänska innergård. Men en varning måste utfärdas, för risken finns att du drabbas av just en svårbemästrad rosenfeber.Namnlöst dokument